**** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΟ
  Τοπογραφικά διαγράμματα ΕΓΣΑ 87
 
 
                     Τοπογραφική μέτρηση με γεωδαιτικό σταθμό
 

Τοπογραφική μέτρηση με γεωδαιτικό GPSΔείτε αυτό το δείγμα πατώντας πάνω και και ξαναπατήστε για μεγαλύτερη εστίαση

 
Αναλαμβάνουμε άμεσα την σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος

εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 για

την μεταβίβαση του ακινήτου σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέ-

λετε τα όρια του οικόπεδο σας να εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με

απόκλιση κάτω του ενός εκατοστού και όχι με απόκλιση 0.50 έως

2.00 μέτρων (σύνηθες σφάλμα Κτηματολογίου το οποίο φυσικά

δεν θα φαίνοταν εκ πρώτης όψεως στην ιστοσελίδα αλλά θα ήταν

λάθος καταγεγραμμένο).  

Τα στοιχεία που θα πρέπει να μας προσκομίσετε ή να κάνετε είναι : 

        α. ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο κλπ)
  • β. τυχόν παλαιό τοπογραφικό διάγραμμα ή το ΚΑΕΚ
  • γ. να μας υποδείξετε τα όρια της ιδιοκτησίας σας

Για την μεταβίβαση, το τοπογραφικό διάγραμμα μαζί με άλλα δικαιολογη-

τικά όπως η
βεβαίωση μηχανικού, ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου, η 

δήλωση ιδιοκτήτη
προσκομίζονται στον/στην συμβολαιογράφο, ώστε να 

μπορέσει να προχωρήσει στην σύνταξη του συμβολαίου.
 
  34702 visitors (83726 hits) Copyright © 2011-2019