**** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΟ
  Ανακαινιση & Οικοδομικές εργασίες
 

Εάν ενδιαφέρεστε για ανακαίνιση, εργασίες μπετόν, σοβατίσματα, χρωματισμούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, χτίστίματα, στέγες, μονώσεις ή για άλλες οικοδομικές εργασίες ή συνδυασμό αυτών απευθυνθείτε σε εμάς και όχι σε ένα συνεργείο τεχνίτων γιατί εμείς έχουμε εμπειρία σε όλες τις οικοδομικές εργασίες, επίσης έχουμε εμπειρία και εκτιμούμε αλλά και επιβλέπουμε το πρόβλημα συνολικά καθώς και την επίλυσή του από την πλευρά του μηχανικού-κατασκευαστή.
 
  34168 visitors (82777 hits) Copyright © 2011-2019