**** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΟ
  Τακτοποίηση αυθαιρέτων με Ν.4495
 

 


 

 

 

 
 

 

Έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και είναι σε ισχύ ο νόμος 4495/17.

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε το αυθαίρετό σας επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε επί του προστίμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ: Βάσει Ν.4495/17 απαιτείται πλέον μελέτη στατικής επάρκειας (υπό προϋποθέσεις), ακόμα και για τα ακίνητα που δηλώθηκαν με τον Ν.4178/13 (υπό προϋποθέσεις), που πρόκειται για μια πρόσθετη εργασία της τακτοποίησης και όποτε αυτή απαιτείται θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη και πιθανότατα εργαστηριακές λήψεις δειγμάτων από το κτίριο. Η μελέτη αυτή εκπονείται μόνο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Η προσφορά δεν καλύπτει την εκπόνηση της ειδικής αυτής μελέτης.

 

 

 
  34702 visitors (83721 hits) Copyright © 2011-2019