**** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΟ
  Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
 

Το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) πλέον εκδίδεται βάσει αναθεωρημένων τεχνικών οδηγιών. Επίσης βάση του Ν.4495/17 απαγορεύεται πλέον να μισθώνεται ακίνητο το οποίο έχει αυθαιρεσίες. 
Ο μηχανικός-ενεργειακός επιθεωρητής δεν κάνει έλεγχο νομιμότητας κατά την εργασία εκπόνησης του Π.Ε.Α.
Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα του ακινήτου του. 
Εάν ο ιδιοκτήτης δεν γνωρίζει αν το ακίνητό του έχει αυθαιρεσίες θα πρέπει σε αρμόδιο μηχανικό για τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (π.χ. πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα) να αναθέσει την εργασία ελέγχου νομιμότητας και αν όντως υπάρχουν αυθαιρεσίες θα πρέπει να τακτοποιηθούν, ώστε να είναι νόμιμη η μίσθωση. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό εδώ.

Δείτε αυτό το δείγμα πατώντας πάνω και και ξαναπατήστε για μεγαλύτερη εστίαση

Εκτυπώσετε και συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας ενώ φροντίστε να έχουμε πρόσβαση σε κάποιους χώρους καθώς επίσης και να μας δώσετε τα αντίγραφα κάποιων δικαιολογητικών.


Για να τυπώσετε την φόρμα, πατήστε πάνω της και στην νέα σελίδα κάνετε
zoom και στην συνέχεια δεξί κλικ και εκτύπωση σε Α4

Η τιμή σε προσφορά γνωριμίας ξεκινάει από τα 50 ευρώ για ακίνητα μικρής κλίμακας/κοντινών αποστάσεων, ή μεγαλύτερης κλίμακας  σε συνδυασμό με άλλες εργασίες/υπηρεσίες.

 
  28564 visitors (71890 hits) Copyright © 2011-2018