**** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΟ
  Οικονομικά δεδομένα
 
Η απόδοση της επένδυσης μέσω του προγράμματος φωτοβολταϊκά σε στέγες είναι εξαιρετική και εγγυημένη για 25 χρόνια. Λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας αλλά και των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών, η απόδοση της επένδυσης πιθανώς να είναι ακόμη υψηλότερη από αυτήν που προβλέπεται με τα σημερινά μοντέλα.
Με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται πως κατά μέσο όρο στην Ελλάδα η επένδυση σε φωτοβολταϊκό σύστημα, με τους όρους του προγράμματος "φωτοβολταϊκά σε στέγες", αποσβένεται σε 5-6 χρόνια.

Το ακριβές οικονομικό όφελος που θα έχει ο επενδυτής από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από την ισχύ της εγκατάστασης, το κόστος της επένδυσης, τον τρόπο χρηματοδότησης και την απόδοσή του συστήματος σε kWh (κιλοβατώρες).

Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται από την τοποθεσία της εγκατάστασης, καθώς διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος έχουν διαφορετικό ηλιακό δυναμικό. Εξαρτάται επίσης από τον προσανατολισμό και την κλίση της στέγης, από το αν είναι επικλινής στέγη ή δώμα και από τους παράγοντες σκίασης στο συγκεκριμένο σημείο (π.χ.ψηλά δέντρα ή άλλα κτίρια).

Σε μία πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη που θα γίνει για κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα που πρόκειται να εγκατασταθεί υπολογίζονται όλοι οι παραπάνω παράγοντες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεύχος της μελέτης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να γνωρίζει με ακρίβεια όλες τις παραμέτρους και τα οικονομικά μεγέθη της μελετούμενης επένδυσης, από τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και το κόστος υλοποίησης έως την απόδοση σε kWh για το συγκεκριμένο σημείο, τα ετήσια έσοδα, το χρόνο απόσβεσης και το οικονομικό όφελος.
 
  30127 visitors (74928 hits) Copyright © 2011-2018