ΒΓΚ Κapelis Ηouses Παράδοση στην οικοδομή από το 1950!
  Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
 


Δείτε αυτό το δείγμα πατώντας πάνω και και ξαναπατήστε για μεγαλύτερη εστίαση

Εκτυπώσετε και συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας ενώ φροντίστε να έχουμε πρόσβαση σε κάποιους χώρους καθώς επίσης και να μας δώσετε τα αντίγραφα κάποιων δικαιολογητικών.


Για να τυπώσετε την φόρμα, πατήστε πάνω της και στην νέα σελίδα κάνετε
zoom και στην συνέχεια δεξί κλικ και εκτύπωση σε Α4

Η τιμή σε προσφορά γνωριμίας ξεκινάει από τα 50 ευρώ για ακίνητα μικρής κλίμακας/κοντινών αποστάσεων, ή μεγαλύτερης κλίμακας  σε συνδυασμό με άλλες εργασίες/υπηρεσίες.

 
  23917 visitors (61535 hits) Copyright © 2017