ΒΓΚ Κapelis Ηouses Παράδοση στην οικοδομή από το 1950!
  Έκδοση αδειών
 

ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

  • 48ΩΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δείτε αυτό το δείγμα πατώντας πάνω και και ξαναπατήστε για μεγαλύτερη εστίαση
  • ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Δείτε αυτό το δείγμα πατώντας πάνω και και ξαναπατήστε για μεγαλύτερη εστίαση
  • ΔΟΜΗΣΗΣ/KATEΔΑΦΙΣΗΣ

Δείτε αυτό το δείγμα πατώντας πάνω και και ξαναπατήστε για μεγαλύτερη εστίαση
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 Η τιμή σε προσφορά γνωριμίας ξεκινάει από τα 100 ευρώ για ακίνητα μικρής κλίμακας/κοντινών αποστάσεων/επικουρική υποστήριξη στον ιδιοκτήτη ή μεγαλύτερης κλίμακας σε συνδυασμό με άλλες εργασίες/υπηρεσίες.

 
  23917 visitors (61532 hits) Copyright © 2017