***** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ | ΒΓΚ KAPELIS HOUSES
  Τοπογραφικά διαγράμματα ΕΓΣΑ 87
 
 
                     Τοπογραφική μέτρηση με γεωδαιτικό σταθμό
 

Τοπογραφική μέτρηση με γεωδαιτικό GPSΔείτε αυτό το δείγμα πατώντας πάνω και και ξαναπατήστε για μεγαλύτερη εστίαση

 
Αναλαμβάνουμε άμεσα την σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος

εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 για

την μεταβίβαση του ακινήτου σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέ-

λετε τα όρια του οικόπεδο σας να εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με

απόκλιση κάτω του ενός εκατοστού και όχι με απόκλιση 0.50 έως

2.00 μέτρων (σύνηθες σφάλμα Κτηματολογίου το οποίο φυσικά

δεν θα φαίνοταν εκ πρώτης όψεως στην ιστοσελίδα αλλά θα ήταν

λάθος καταγεγραμμένο).  

Τα στοιχεία που θα πρέπει να μας προσκομίσετε ή να κάνετε είναι : 

        α. ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο κλπ)
  • β. τυχόν παλαιό τοπογραφικό διάγραμμα ή το ΚΑΕΚ
  • γ. να μας υποδείξετε τα όρια της ιδιοκτησίας σας

Για την μεταβίβαση, το τοπογραφικό διάγραμμα μαζί με άλλα δικαιολογη-

τικά όπως η
βεβαίωση μηχανικού, ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου, η 

δήλωση ιδιοκτήτη
προσκομίζονται στον/στην συμβολαιογράφο, ώστε να 

μπορέσει να προχωρήσει στην σύνταξη του συμβολαίου.


Η τιμή σε προσφορά γνωριμίας ξεκινάει από τα 200 ευρώ για ακίνητα

μικρής 
κλίμακας/κοντινών αποστάσεων/εκτός σχεδίου, ή μεγαλύτερης

κλίμακας σε συνδυασμό με άλλες εργασίες/υπηρεσίες. 
  24716 visitors (63557 hits) Copyright © 2011-2018