**** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΟ
  *** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ***
 

Στην τρέχουσα περίοδο υπάρχουν προσφορές στις παρακάτω υπηρεσίες:

*** ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4495/17 ***
Λεπτομέρειες δείτε 
εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ: Βάσει Ν.4495/17 απαιτείται πλέον μελέτη στατικής επάρκειας (υπό προϋποθέσεις), ακόμα και για τα ακίνητα που δηλώθηκαν με τον Ν.4178/13 (υπό προϋποθέσεις), που πρόκειται για μια πρόσθετη εργασία της τακτοποίησης και όποτε αυτή απαιτείται θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη και πιθανότατα εργαστηριακές λήψεις δειγμάτων από το κτίριο. Η μελέτη αυτή εκπονείται μόνο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Η προσφορά δεν καλύπτει την εκπόνηση της ειδικής αυτής μελέτης.
*** ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ***
Λεπτομέρειες δείτε εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ: Βάσει Ν.4495/17 δεν επιτρεπεται πλέον η μίσθωση εάν δεν είναι νόμιμο το ακίνητο και αν δεν είναι τότε θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει εξασφαλίσει την νομιμότητα.

 

*** ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Ν. 4495/17 ***

 Λεπτομέρειες δείτε εδώ.

*** ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ***
Λεπτομέρειες δείτε εδώ.

*** ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΓΣΑ '87 ***
Λεπτομέρειες δείτε 
εδώ.

*** ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΩΝ KAI ΒΛΑΒΩΝ ***

 Λεπτομέρειες δείτε εδώ (υγρασίες) και εδώ (βλάβες).

Τέλος μπορείτε να πάρετε προσφορά για ανακαίνιση, οικοδομικές εργασίες, για επίβλεψη οικοδομής, μέχρι και ανέγερση οικοδομής με το κλειδί στο χέρι.

 


 
  34700 visitors (83716 hits) Copyright © 2011-2019