**** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΟ
  Προϋποθέσεις ένταξης
 
Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι απλές και τέτοιες που μπορεί πρακτικά να συμμετέχει το σύνολο των κτιρίων που είναι κατοικίες, καθώς επίσης καιπολλά κτίρια που στεγάζουν επιχειρήσεις.

Οι προϋποθέσεις συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
 
• Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν πάσης φύσεως κτίρια που   χρησιμοποιούνται για κατοικία (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εξοχικά) σε όλη την Ελλάδα (με μέγιστο μέγεθος εγκατάστασης τα 10kWp) και στα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτροδότησης νησιά (με μέγιστο μέγεθος εγκατάστασης τα 5kWp).

• Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετέχουν κτίρια που χρησιμοποιούνται για στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του προγράμματος "Φωτοβολταϊκά σε στέγες" μικρή θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί κάτω από 10 άτομα προσωπικό και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκατ. Ευρώ.

• Ο επενδυτής θα πρέπει να έχει στην κυριότητά του το χώρο που θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα. Όταν πρόκειται για πολυκατοικία απαιτείται ομόφωνη απόφαση των συνιδιοκτητών.

• Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του δώματος ή της στέγης του κτιρίου σε έναν εκ των συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος εάν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην επένδυση.

• Το κτίριο που θα γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι νόμιμο.

• Στο κτίριο πρέπει να υπάρχει ενεργή σύνδεση με τη ΔΕΗ, στο όνομα του επενδυτή/ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος.

• Εφόσον το κτίριο είναι κατοικία τότε θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος τουλάχιστον ένας ηλιακός θερμοσίφωνας. Εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος, τότε θα πρέπει να εγκατασταθεί παράλληλα με το φωτοβολταϊκό σύστημα.

• Το συγκεκριμένο έργο δεν επιτρέπεται να επιδοτηθεί από το δημόσιο στο πλαίσιο Αναπτυξιακού ή Επενδυτικού νόμου.
 
  30127 visitors (74939 hits) Copyright © 2011-2018