**** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΟ
  Διαδικασία υπαγωγής
 
Η βασική διαδικασία περιγράφεται στα βήματα που ακολουθούν:

Βήμα 1: Αίτηση στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ. Σε διάστημα 20 ημερών η ΔΕΗ αποστέλλει έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Όρων Σύνδεσης.

Βήμα 2: Αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ.

Βήμα 3: Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και καταβολή της σχετικής δαπάνης στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης και εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).

Βήμα 4: Αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ.

Βήμα 5: Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού. Η Σύμβαση υπογράφεται εντός 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Βήμα 6: Αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ. Πρέπει να έχει εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα και να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα σύνδεσης. Με τηλεφωνικό ραντεβού ορίζεται ημερομηνία διενέργειας ελέγχου της εγκατάστασης.

Βήμα 7: Ενεργοποιείται η σύνδεση από τη ΔΕΗ. Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.
 
  30127 visitors (74938 hits) Copyright © 2011-2018