**** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΟ
  Βεβαίωσης Ν4495 για νομιμόμητα ακινήτου
 

Δείτε αυτό το δείγμα πατώντας πάνω και και ξαναπατήστε για μεγαλύτερη εστίαση


Από την 21/9/2011 είναι η υποχρεωτική η έκδοση βεβαίωσης μηχα-

νικού για την νομιμότητα του ακινήτου κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου

των εγκεκριμένων σχεδίων και των τακτοποιηθέντων χώρων.

Αναλαμβάνουμε άμεσα την έκδοση της βεβαίωσης νομιμότητας του

ακινήτου σας.
 Τα στοιχεία που θα πρέπει να μας προσκομίσετε είναι : 

        α. ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο κλπ)
  • β. η οικοδομική άδεια του ακινήτου
  • γ. τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή

των παραπάνω (β,γ) από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.


Τελικά ο συμβολαιογράφος θα παραλάβει την βεβαίωση και την

 
δήλωση ιδιοκτήτη που θα πρέπει να έχετε υπογράψει. Θα χρειαστεί

σε κάποιες περιπτώσεις και η σύνταξη
τοπογραφικού διαγράμματος 

με καποιες προδιαγραφές και αυτές ανάλογα την περίπτωση. Καλέστε

να σας ενημερώσουμε ή ενημερωθείτε από τoν/την συμβολαιογράφο

που έχει αναλάβει την σύνταξη του συμβολαίου. 


Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο (2) μηνών και πριν τη σύνταξη των

συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο.

Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση μαζί με τον μοναδικό

αριθμό του ακινήτου. 
 
  34702 visitors (83724 hits) Copyright © 2011-2019