**** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΟ
  Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός
 
Ορισμός: Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός μελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες εργασίες, που αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό, την αναπαράσταση του μεγέθους και της μορφής της επιφάνειας της γης.

Περιγραφή: Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός μελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες εργασίες, που αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό, την αναπαράσταση του μεγέθους και της μορφής της επιφάνειας της γης. 
Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων του χώρου. Συγκεκριμένα, προσδιορίζει σημεία πάνω στη γη, αποτυπώνει εκτάσεις και κατασκευάζει χάρτες. Μελετά επίσης, συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά και άλλα υδραυλικά έργα, καθώς επίσης και ορισμένα είδη δομικών έργων. Τέλος, ασχολείται με την οριζόντια αναπαράσταση της εδαφικής έκτασης με όλα όσα υπάρχουν πάνω σ' αυτή (επιπεδομετρία) και με την αποτύπωση λόφων, βουνών και κάθε εδαφικής ανωμαλίας (χωροστάθμιση ή ορεογραφία). 
Για τις μετρήσεις του χώρου χρησιμοποιεί διάφορα όργανα ακριβείας, όπως ταχύμετρο, χωροβάτη, θεοδόλιχο, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και δεδομένα από G.P.S. (σύστημα εντοπισμού θέσης στο χώρο από σύστημα δορυφόρων).
Συνεργάζεται άμεσα με τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό, για να μπορέσουν να προβούν στη μελέτη των τεχνικών τους έργων. Επίσης, συνεργάζεται με τον τεχνικό τοπογραφικών εφαρμογών, αλλά ο ίδιος έχει την τελική ευθύνη του έργου.
Η δουλειά του γενικά, προηγείται της οδοποιίας και των έργων υποδομής, της πολεοδομίας, της χάραξης οικοπέδων και αποτελεί προϋπόθεση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Προϋποθέσεις άσκησης: Ο πτυχιούχος αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός για να ασκήσει το επάγγελμα μετά την αποφοίτησή του, χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος, την οποία αποκτά δίνοντας εξετάσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Χαρακτηριστικά: 
Νομοθετική κατοχύρωση:
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός σπουδάζει στα Τμήματα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών. 

Σπουδαιότητα: Το έργο του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα.
Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός χρειάζεται να έχει καλή όραση και γενικά καλή υγεία, υπομονή και αντοχή στην ορθοστασία, γιατί εργάζεται πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους και κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες.
Σημαντικά χαρακτηριστικά του επαγγελματία αυτού είναι η ικανότητα συγκέντρωσης, η ακρίβεια στις μετρήσεις, η ικανότητα αντίληψης του χώρου, μορφών και σχημάτων, καθώς και η ευχέρεια στην επικοινωνία και συνεργασία με άλλους μηχανικούς, τεχνικούς και συνεργεία.

Περιβάλλον ενασχόλησης: 

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός εργάζεται στην ύπαιθρο και αρκετά συχνά σε δύσβατες περιοχές. Οι συνθήκες εργασίας του εξαρτώνται από το είδος του έργου, την τοποθεσία και τις καιρικές συνθήκες. Η εργασία της λήψης των στοιχείων είναι πολλές φορές κοπιαστική και μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος του συνολικού χρόνου μιας μελέτης. Για την εργασία αυτή ο Τοπογράφος χρειάζεται συνεργείο ατόμων εξειδικευμένων στη λήψη των στοιχείων υπαίθρου, καθώς και στην επεξεργασία τους στο γραφείο.
Στον τελικό σχεδιασμό του τοπογραφικού έργου τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αποτυπώνονται σε κλίμακα. Η εργασία αυτή γίνεται στο γραφείο, είτε με τις γνωστές μέχρι σήμερα μεθόδους σχεδίασης στο σχεδιαστήριο, είτε με τη χρήση λογισμικού. 

Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα, είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών.
Γενικά σχόλια: Η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η ακρίβεια στις μετρήσεις και στον έλεγχο των στοιχείων, αποτελούν προσόντα για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού.
Άτομα με κλίση στη σχεδίαση, τη χαρτογράφηση και απεικόνιση χώρων, βρίσκουν αρκετά ενδιαφέρον το επάγγελμα του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού.
 
  30127 visitors (74931 hits) Copyright © 2011-2018