ΒΓΚ Κapelis Ηouses Παράδοση στην οικοδομή από το 1950!
  Μηχανικοί και τι υπηρεσίες παρέχουν
 
Είναι χρήσιμο ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει τις ειδικότητες των μηχανικών και το εύρος του πεδίου γνώσεων και δράσης τους. Παρουσιάζονται λοιπόν οι ειδικότητες μηχανικών που απασχολούνται στην εταιρεία μας. Συγκεκριμένα:
 
 
  23917 visitors (61567 hits) Copyright © 2017